Deze eerste kruisingen vonden plaats in de kennels van het grenswachtstation te Libéhivice. De pups werden uitvoerig bekeken en getest op hun trainingscapaciteit, uithoudingsvermogen en karakter. Alleen de pups die voldeden aan alle eisen werden later ingezet als fokdieren waarbij er teruggefokt werd op niet gerelateerde Duitse Herders.

De eerst indruk is dat hij lijkt op een wolf. Met een schouderhoogte van minimaal 65 cm. voor een reu en minimaal 60 cm. voor een teef oogt hij imposant, zonder zwaar of grof te zijn. Zijn stokharige dichte vacht is wolfsgrauw met een rastypisch, licht masker. Zelfbewust kijkt hij de wereld in met zijn barnsteenkleurige licht schuin geplaatste ogen.

Liever gebruikt hij zijn ogen om alles in de gaten te houden, en reageert bliksemsnel op alles wat er in zijn omgeving gebeurt. Hij weet zonder zijn baas met zijn ogen te volgen precies waar de baas zich bevindt en wat hij doet. Hij kan zich perfect oriënteren en kan zonder problemen kilometers afleggen. Hij is zelfs in staat onder alle weersomstandigheden een urenoud spoor te volgen. Al deze eigenschappen maken hem tot een gebruikshond bij uitstek. Hij is inzetbaar als bijv. politiehond, speurhond, reddingshond maar ook als familiehond slaat hij een goed figuur en gaat vol enthousiasme met zijn baas naar de hondenclub om te trainen. Kortom kan hij in principe alles...

MITS HIJ DAAR TOE GEMOTIVEERD WORDT.


  De Tsjech wordt bij een consequente maar geduldige opvoeding een gehoorzame hond. In zijn eerste levensjaren kan hij een doldrieste wildebras zijn en is daardoor snel afgeleid. Door zijn energie en ondernemingslust haalt hij vaak ondeugende streken uit. Zij pakken alles in hun bek en rennen daar jolig mee rond om er vervolgens heerlijk op te gaan kauwen. Dit is heel natuurlijk gedrag alleen zijn uw spullen hier niet tegen bestand. Daarom is het absoluut noodzakelijk in het bezit te zijn van een flinke bench of kennel. Als u even niet op hem kunt letten zijn uw spullen tenminste veilig. Geef hem voldoende veilig eigen kauw en speelmateriaal.


Over het algemeen is de Tsjech minder snel zindelijk dan de doorsnee hond, ook vreugde- en deemoedsplasjes komen vaak voor. Dit gedrag toont een en al onderwerping aan u en u mag hem hiervoor nooit straffen!! Negeer het want bij het ouder worden gaat het vanzelf over.

Soms komt de terughoudendheid van de wolf t.a.v. vreemde dingen en mensen nog wel eens voor. Door zijn sterke persoonlijkheid kan hij dominant zijn tegenover andere honden. Vele hebben de eigenschap het gezin en alles wat daarbij hoort te beschermen. Deze beschermings- c.q. bezitsdrang kan hij ook vertonen t.o.v. uw tas, de auto en andere zaken. Tijdens een wandeling wil hij het liefst iedereen bij elkaar houden en loopt daarbij steeds van voor naar achter om iedereen nauwlettend in de gaten te houden.

Kortom het is een levenslustige, aanhankelijke hond die het heerlijk vindt om...

BIJ EN MET JE TE ZIJN !